Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jako firma P.H.U. „PROAIM” wynajmująca FotoBudki na imprezy informujemy, że korzystając ze strony internetowej: www.FotoiBudka.plakceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na niniejszej stronie.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania ze strony internetowej www.FotoiBudka.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych np. przy rezerwacji OnLine FotoBudki, dlatego w celu poprawnej realizacji rezerwacji należy podać dane osoby kontaktowej oraz adres miejsca w który będzie wykonywana usługa.

Dane, o które będą Państwo poproszeni to:

  • imię i nazwisko
  • adres miejsca imprezy
  • numer telefonu
  • adres poczty elektronicznej, na który przyjdzie potwierdzenie złożonej wstępnej rezerwacji.

W formularzu kontaktowym „Zadaj Pytanie” mogą Państwo zostać poproszeni o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dane te ułatwią nam kontakt z Państwem.
Nie podanie swoich danych osobowych w poszczególnych formularzach uniemożliwi nam kontakt z Państwem lub prawidłową rezerwację FotoBudki.

Firma P.H.U „PROAIM” NIGDY nie sprzedaje i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników serwisu www.FotoiBudka.pl

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę, nie odwiedzaj strony www.FotoiBudka.pl i nie udostępniaj nam żadnych swoich danych dotyczących Twojej osoby.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

ZastrzegamY sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej ze stroną www.FotoiBudka.pl. Pod tym określeniem rozumiem informacje niekomercyjne (np. życzenia, Promocje, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy oferowanych przez nas produktów i usług.
Informacje komercyjne filtrujemy tak, aby nigdy Państwo nie otrzymywali informacji, która nie byłaby potencjalnie interesująca.

REZERWACJA USŁUG

Rezerwowanie usług oferowanych na stronie www.FotoiBudka.pl/rezerwuj-online wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Stron została stworzona, aby przybliżyć informacje o FotoBudce oraz ułatwić jej rezerwację.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – są… to pliki umożliwiają…ce przechowywanie informacji lub uzyskanie dostę™pu do informacji już wcześ›niej zachowanej w urządzeniu koń„cowym Użytkownika. Ciasteczka najcz궙ciej zawierają… nazwę strony internetowej, z której pochodzą…, czas przechowywania ich na urzą…dzeniu koń„cowym oraz unikalny numer.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK

Nasza strona internetowa używa ciasteczek, które wykorzystywane są… między innymi do zapamię™tywania preferencji Użytkownika, w celach statystycznych, bezpieczeń„stwa oraz prawidł‚owego działania naszego serwisu. Ciasteczka nie przechowują… danych osobowych.

WYŁĄCZENIE CIASTECZEK

Przeglądarka internetowa domyś›lnie zezwala na przechowywanie ciasteczek w urzą…dzeniu koń„cowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą… dokonać‡ w każdym czasie zmiany ustawień„ dotyczą…cych ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana może dotyczyć‡: automatycznej blokady obsł‚ugi ciasteczek, wymuszenia każdorazowo zgody na przechowanie informacji (poniżej zostały zamieszczone adresy stron, na których zamieszczone są… opisy jak dokonać zmiany).
Włą…czenie blokady obsł‚ugi plików cookie może spowodować‡ utrudnienia w korzystaniu z serwisu

Adresy stron opisują…cych wyłą…czenie lub zmianę™ ustawień„ dla niektórych przeglą…darek internetowych: